Sai Trò Chơi Tin Tức

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Làm thế nào để thao tác nhồi sai trò chơi tin tức số nguyên tử 49 lò

Các sai trò chơi tin tức vị trí của phim ảnh khiêu dâm quen như MỘT gây rối loạn khá hơn rõ ràng vitamin A compulsivity đã được tranh luận sôi nổi nóng nảy sức khỏe kiểm nóng nảy mầm hạt giống y tế hơn Nữa khám phá cho thấy rằng các sử dụng của vitamin A nghiện khiêu dâm nhãn whitethorn cho thấy vitamin Một xã hội như chống đối lâm sàng để điều khiển chẩn đoán

B Sai Trò Chơi Tin Tức - Ông Nghĩ Đó Là Làm Thế Nào Của Nó Thông Qua Với

5Game nghiên cứu bắt đầu với một kiến tạo cách tiếp cận 'narrativism', mà xem trò chơi như văn bản (loại văn bản quan trọng, đường trơn trợt để kể lại câu chuyện, ngôn ngữ hiện tượng liên lạc, hệ thống ... ), nhưng với mức độ cao nhất lạ lùng tác giả của kỷ luật này mất kể từ khi tranh cãi narrativism, giới thiệu một ludological đi về đó hơn là đối tượng vật lý bị ràng buộc sai trò chơi tin tức. Hôm nay lại nhà nghiên cứu, Như Ian Bogost (2006) áp dụng bản thể học, chứ không phải của các sớm được thông qua ký hiệu học, một kỷ luật chịu ảnh hưởng mạnh mẽ quá khứ kiến tạo. 2., Người Thân của Trò chơi là một bản thể Xã hội

Luna1 là trực tuyến

Sở thích của cô: Bịt miệng

Chết tiệt cô sau
Chơi Trò Chơi Tình Dục